Giriş > Dosyaların temaları > Baca çekişinin iyileştirilmesi > Baca çekişinin optimal düzeye getirilmesi

Tirage de cheminéee

Baca çekişinin optimal düzeye getirilmesi


İyi bir baca çekişi, iyi bir yanmanın temelidir. Bazı hallerde bu bozulabilir. Poujoulat, baca sisteminizin çekişini optimal düzeye getirmek için size bazı tavsiye ve çözümler önermektedir.


Baca çekişi nedir?

Baca çekişi, sıcak gazlar (yanmayla oluşan ürünler) ve dışarıdaki çevre havası arasındaki basınç farkından doğar. Ayrıca bu fark önemlidir, ilâveten doğal baca çekişi kuvvetli olacaktır (gazların yükseliş hızı, sıcaklıklarıyla birlikte artar).

Dolayısıyla, iyi bir baca çekişi için, baca ve cihazın özelliklerinin onaylanması gerekir.

İyi bir baca çekişi nedir?

Baca çekişi, mümkün olduğu kadar dengeli olmalıdır. Ne çok kuvvetli, ne de yetersiz olmamalıdır.

 Bu yetersiz olursa, konutun içine geri püskürme tehlikesi vardır. Öte yandan, cihaz ve baca süratle kirlenip tıkanacaktır. Yanma verimsiz (az ısıtma) olacak ve dolayısıyla çevre kirliliğine yol açacaktır. Bu durumda, bakım da çok daha pahalı, ciddî ve araç-gereçlerin ömür süresi de sınırlı olacaktır.

 Çok kuvvetli olursa, cihaz, muhtemel bir aşırı ısınmadan (zarar tehlikesi) ve araç-gereçlerin (cihaz ve baca) ömür süresinin azalmasından dolayı aşırı hızlı çalışabilir. Öte yandan enerji tüketimi de artmış olacaktır.

Uyulması gereken kurallar

Tüm bu varsayım durumlarında, bazı kurallara uyulması gerekir:

Bacanın iyi boyutlandırılması (cihaz kullanım kılavuzuna bakınız) ve çatı ağzının pozisyonu.

Hava gelişi: cihazı yakıcı havayla beslemek için, hava gelişinin yeterli olması gerekir.

Mevcut bacanın durumu: bu tuğlayla örülmüşse, emniyet ve cihaza uyarlanması amacıyla içine astar baca geçirilmesi gerekecektir.

 Yakıtın kalitesi: nem oranı % 20’nin altında olan odunu kullanınız. Cihazı fazla doldurmayınız (1 kg kuru odun = 4 kwh, 7 kw.lık bir sobada, bir saat ısınma için 2 kg yeterlidir).

 

Poujoulat çözümleri

Duman Aspiratörü ürün gamı

Baca çekişinin yetersiz olması durumunda, Poujoulat duman aspiratörü ürün gamı, dumanların tahliyesinde ilâve bir verimlilik sağlar ve gaz, mazot ya da odunla ısıtılan şömine, soba ve kazanlardaki yanmayı ve baca sisteminin çekişini optimal düzeye getirme imkânı verir.

Isıtma cihazı, böylece duman aspiratörünün yaptığı düzenleme ve çekme sayesinde azamî bir randıman sağlar. Bu aspiratör, sıcaklık derecesini sürekli 250°C’de tutar.

Poujoulat Bacaları, bugün tüm baca sistemlerine uygun komple bir duman çekici ürün gamı önermektedir:

extracteur de fumées Aspirotor

Aspirotor duman aspiratörü : rüzgâr sayesinde baca çekişini optimal düzeye çıkarır.
Aspirotor duman aspiratörü, duman ya da havalandırma bacalarının çıkışına yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır. Döner türbini, bacanın çekişini ya da nemli ortamlar, tavan araları ya da çatı katlarının…havalandırılmasının iyileştirilmesini sağlar.

Aspirateur de fumée Aspirelec

Aspirofan duman aspiratörü : sürekli bir baca çekişi sağlar
Aspirofan duman aspiratörü, dumanların yatay ya da dikey olarak tahliyesi için özel olarak tasarlanmış bir elektrikli emme vantilâtörüdür.
Çok sessiz çalışan motoru, özellikle ısı değişikliklerine dayanıklı olup, olağanüstü bir uzun ömürlülük ve randıman sunar.

Kolay montaj ve bakım
Duman Aspiratörü ürün gamının montaj kılavuzu çok ayrıntılı şemalar içermektedir. Kullanma talimatları açık ve sarih olup, kullanıcının seçimini tam bir objektiflik içinde yapmasını sağlar. Tasarımdan itibaren öngörülen bakım, yakıtın niteliğine göre belirlenecek bir sıklığa göre yapılır.

REGUL’TECH baca çekiş regülâtörü

régulateur de tirage REGUL’TECH

REGUL’TECH, baca çekişinin kontrolünü sağlar, baca çekişini yavaşlatmak için bacaya gerekli havanın zerkedilmesine imkân veren bir denge ağırlığı sistemiyle ayarlama valfine kumanda edilir. Böylece, hava koşulları ve cihazı zorlayan dış etkenler ne olursa olsun, baca çekişi sürekli olarak optimal düzeye getirilir.

Bu yolla, özellikle en soğuk dönemlerde aşırı hızlı çalışma tehlikesi önlenmiş olur.

REGUL’TECH baca çekiş regülâtörünün kullanıcılar için sağladığı avantajlar

  • Yakıt tüketiminin optimal düzeye getirilmesi
  •  Her harlı ateş süresinin anlamlı şekilde artması
  •  Kirlilik yaratan madde emisyonlarının azalması
  •  Isıtma cihazı ve baca sisteminin ömür süresinin artması
  •  Bakım kolaylığı, malzemelerin kalitesi
  •  Basitleştirilmiş ayarlama: ölçüm aleti olmaksızın
  •  Amortisör contası sayesinde çok sessiz çalışma

 

Ortak çözümler konusunda + daha fazla bilgi


Toplu konut, hizmet binası ve sanayi tesisi


Poujoulat tarafından yayınlanan diğer siteler:


Bir duman bacası, bir hazır baca şapkası yerleştirmek, bir ısıtma cihazı bağlamak ya da bir baca içine astar baca yerleştirmek?

Poujoulat Baca Sistemleri müstakil ev, toplu konut, sanayi tesisi ve hizmet binaları için yeni ya da yenileme amaçlı ısıtma ve baca sistemleri, hazır baca şapkaları ve aksesuarlarının uzman üreticisidir.
Odun, gaz ya da mazotla çalışan bir ısıtma sistemi kurmak ya da yenilemek mi istiyorsunuz?
Poujoulat Baca Sistemleri, müstakil ya da ortak duman bacası, paslanmaz çelikten rijit ya da fleksibl astar baca, her tip ısıtma cihazına yönelik  [şömine, ankastre şömine, odun sobası, granüle odun (sıkıştırılmış yonga) sobası, kazan] bağlantı borusu açısından geniş bir ürün seçeneği önermektedir.  Çeşitli baca sistem ekipmanları, dumanların tam olarak tahliyesini sağlayacaktır: duman çıkarma cihazı, ısı dağıtım ünitesi, baca çekiş regülatörü, baca bakım ve temizleme seti.Servis ve teknik destek


Bizi üzerinden takip etmek:

picto youTube