Giriş > Toplu konut, hizmet binası ve sanayi tesisi > Yalıtımlı ve tek cidarlı bacalar > Condensor

Condensor Kazan daireleri için bağlantı borusu ve astar baca

Condensor Condensor Condensor

Büyütmek için resimlerin üzerine tıklayın

Condensor
Kazan daireleri için bağlantı borusu ve astar baca

Condensor, çoklu yakıta uygun tek cidarlı baca, her tipteki kazan atık gazlarının tahliyesine ya da üstten havalandırmaya uygundur. Bu ürün gamı, kazan dairesi baca ve baca bağlantı borusunun kurulması ya da 450°C’nin altındaki duman sıcaklıklarına karşı, düz tuğla örme bacaya astar baca yerleştirilmesi için kullanılır.

Poujoulat Baca Sistemleri, toplu konutlar ya da sanayi tesisi uygulamalarında, binaların içi ya da dışında her tip montajı yapmak için size güvenilir ve komple bir çözüm getirmektedir.

Condensor ürün gamı, (gaz, mazot, odun… gibi) belli başlı yakıtların dumanlarının tahliyesine uygundur.

Bu sistem, cihazların performanslarını optimal düzeye çıkaracak ve enerji tüketimini azaltarak binanın termik verimliliğine katkıda bulunacak şekilde geliştirilmiştir. Söz konusu sistem, yeni termik mevzuatların hedeflerini karşılamaktadır.

Poujoulat Baca Sistemleri, size, sipariş üzerine, her tip projeye uygun sistemler ve bacaların bakım ve onarımını kolaylaştırmak için komple bir teknik aksesuar ürün gamı önermektedir.

Condensor ürün gamı, Therminox tipi bir yalıtımlı duman bacasına paralel olarak, üst havalandırma bacasının kurulması için uygundur.

Condensor, 0071-CPD-0014 ve 0071-CPD-00125 no.lu CE markasını taşımaktadır.


 • Şantiyede conta takılması sayesinde sağlanan tam basınç ve yoğuşma sızdırmazlık
 • Özel kelepçelerle gerilme olmaksızın 3 m dışarı taşma
 • Geniş bir çap, yedek parça ve ince yapı işleri seçeneği
 • Çoklu yakıta uygun baca
 • Basit bir basınç uygulamak suretiyle kelepçenin kapanması
 • On yıl garanti ve CERIC (Deney Lâboratuarı) tarafından test edilmiş

 

logo-CE.png  logo_CERIC.png

Condensor ürün gamı, paslanmaz ve kesiksiz kaynaklı çelikten üretilmiştir. .

Basınç (basınç < 200 Pa) ve yoğuşma sızdırmazlık, şantiyede silikondan yapılma dudaklı conta takılmasıyla sağlanır (sıcaklık < 200°C).

Özel bacalar olması durumunda, Poujoulat, yalnız özel kurulumlar yapılmasını sağlayan parçaları yapar.

Condensor ürün gamı, klorlu ya da halojenli ortamlarda uygulanmaz. Condensor 

 

İç çap.

80 ilâ 150

180 ilâ 300

350 ilâ 600

MMalzeme

Paslanmaz çelik

Kalınlık

4/10e

6/10e

8/10e

İç içe geçme

50 mm.lik iç içe geçmeli koni koni üstüne

Montaj

Emniyet pimli sabitleme kelepçesi monte etme

Hava ve su
sızdırmazlık

Silikondan yapılma dudaklı conta (seçmeli olarak)

Kullanım

Astar Bacalar/Bacalar/ Bağlantılar

 

Montaj


Elemanlar, basitçe yapılan birbirinin yuvasına yerleştirme yoluyla birleştirilir. Tespit, bir pimle teçhiz edilmiş bir emniyet kelepçesiyle sağlanır (300’lük çapa kadar). Söz konusu işlem, 350 ilâ 600 arası çapta civatalı bir kelepçeyle sağlanır. Elemanlar, mil üzerinde 360° dönebilirler. Elemanların birbirinin yuvasına geçirilme yönü ve dumanların yönü, ürünün etiketi üzerinde gösterilir.


B22P/B23P Spécial Condensation ve kurulum


Yoğuşmalı ve/veya B22P/B23P tipi kazanlara bağlanacak bir tesisatın söz konusu olması halinde, CONDENSOR ürün gamının elemanları, silikondan yapılma bir dudaklı conta sayesinde, tam olarak su ve basınç sızdırmaz durumdadırlar.
Bunlar, elemanların montajı sırasında her yuvaya doğrudan yerleştirilirler.
Contalar, 350 ilâ 600 arası çapta fabrika üretim aşamasında takılır. Bunlar, diğer çaplar için isteğe bağlı olarak teslim edilir.
Dumanların sıcaklığı < 160°C (azamî direnç: 200°C).

Uyarı: kabul edilen standart, bacadan kazana doğru inen asgarî %3’lük bir baca eğimini zorunlu görmektedir.


Çatı dışına taşma


87 KW’ın üstünde kapasite durumunda, bacaların yükseklikleri, standardın gereklerine uygun olmalıdır. Bir astar bacanın yerleştirilmesi halinde, baca, akroteri 1 m. ya da düz çatı olması durumunda 1,2 m aşmalıdır.


Astar baca yerleştirme


Astar baca yerleştirme, mevcut bir duman bacasının içine, onu emniyetli hale getirmek için müstakil ve atık gazların tahliyesine uygun bir boru sokmaktan ibarettir.
Astar baca, esas itibariyle, bir duman bacasının gaz sızdırmazlığını sağlamayı amaçlar. Bacanın bütünlük ve stabilitesini yeniden tesis etme etkisi olamaz. Bir bacanın yalnızca bir bölümüne boru yerleştirilmesi kabul edilemez. Bu, aynı zamanda bir kesit küçültmesi ya da korozyon ve kararma tehlikesinden koruma amacıyla da kullanılabilir.
Astar bacayı yerleştirmeden önce, bacanın mekanik temizliğine girişilecektir.
Yerleştirme sırasında, dumanların tahliye yönüne riayet ediniz: yukarı doğru yönelen ok.


Bacanın dış sıcaklığıBacanın ya da giydirmesinin dış sıcaklığı, oturulan bölümlerde 50°C’yi ve oturulmayan ya da işgal edilmemiş bölümlerde 80°C’yi aşmamalıdır.


Bacanın giydirilmesiMetal bacanın beton kalıbı, bacanın korunmasını sağlar. Bu, bir binanın içinde, oturulan bölümlerde zorunludur. M0 olarak sınıflandırılan malzemeden yapılmış olmalı, üsten ve alttan dışarıya doğru açılan pencerelerle havalandırılmalıdır. Bacanın bakımını sağlamak için, her seviyeden erişilebilir ve görülebilir olmalıdır.

Oturulan bölümlerde:

Duman bacası, darbelere karşı bir beton kalıpla korunmalıdır. Bacanın ısıya dayanıklılığı ve gerekli giydirmeye ek olarak yapılan ısı yalıtımı, ısının cidar arasındaki geçişinin, giydirmenin görülen yüzeyindeki yüzeysel sıcaklık derecesini 50°C ile sınırlandırması için yeterli olmalıdır. .

Oturulmayan ya da girilmeyen bölümlerde:

LDuman bacasının dış cidarındaki sıcaklık derecesi, 80°C’yi geçmemelidir. Aksi durumda, baca, yalıtılmış olmalı ve yalıtım malzemesinin dış yüzündeki sıcaklık derecesi, 80°C’den yukarı olmamalıdır.


Emniyet mesafesiKabul edilen standarda göre, duman sıcaklığının 200°C’nin altında olması durumunda, iç cidar ile her yanıcı eleman arasındaki emniyet mesafesi 5 cm.dir. Bu, aynı zamanda bacadan kazana doğru inen asgarî %3’lük bir baca eğimini de zorunlu görür.
Bu mesafeden ayrı olarak, temel bir noktayı da göz önünde bulundurmak gerekir: kalori tuzaklarının elimine edilmesi. Gerçekten, tüm uzunluğu boyunca bacanın serbestçe havalandırılmasına imkân veren bir alan ayrılması çok önemlidir.

Bina içindeki bir duman bacasının limiti


Binanın içinde bulunması için, kazanların toplam kapasitesinin 350 kW’ın altında olması gerekir. Bu kapasite 350 kW’ın üstünde olduğu takdirde, baca sistemi, ya binanın dışına ya da bir şaftın içine yerleştirilmelidir. Bu durumda, baca, şafttan asgarî 30 cm. uzun olmalıdır.


Eğiklik kazandırma


Bir metal baca sistemine eğiklik kazandırılması, binanın nitelik ve seviyesi ne olursa olsun, azamî 5 m.lik bir yükseklikle birlikte 45°nin üstünde olmamalıdır.


Uygulama


Bacanın her 30 m.de bir desteklenmesine dikkat ediniz. Kılavuz elemanı (CEG), bacayı tabanında desteklemeye ya da astar bacasının içinde her 10 m.de bir gerekli onarımı yapmaya imkân verir.

Büyük çaplı ve çok yüksek astar bacalar için, kurulum, üstten ve bir vinç yardımıyla olacaktır. Bir kılavuz kelepçesi, daha sonra bir Asma Halkası (CAS) ya da bir Üst Tespit kelepçesi (CTF) ile tutturulacak olan bu elemanların indirilmesini sağlayacaktır.

CE markasına uygun olarak, cihazın bağlantı seviyesinde, her tesisatın üzerine bir ürün plâkasının konulması gerekir.

Not: Astar bacanın yerleştirilmesi sırasında, dumanların yönüne riayet ediniz; yukarı doğru yönelen ok.

 

Teknik destek


Poujoulat Baca Sistemleri, projenizi uygulama ve teknik nitelikte ya da mevzuatla ilgili çeşitli soruları cevaplandırma konusunda size yardımcı olabilir.


0216 527 52 27 no.lu telefondan ya da info@poujoulat.com.tr adresinden e-mail yoluyla bizimle temasa geçmekte tereddüt etmeyiniz.

 

 • Avantages
  • Şantiyede conta takılması sayesinde sağlanan tam basınç ve yoğuşma sızdırmazlık
  • Özel kelepçelerle gerilme olmaksızın 3 m dışarı taşma
  • Geniş bir çap, yedek parça ve ince yapı işleri seçeneği
  • Çoklu yakıta uygun baca
  • Basit bir basınç uygulamak suretiyle kelepçenin kapanması
  • On yıl garanti ve CERIC (Deney Lâboratuarı) tarafından test edilmiş

   

  logo-CE.png  logo_CERIC.png

 • Caractéristiques

  Condensor ürün gamı, paslanmaz ve kesiksiz kaynaklı çelikten üretilmiştir. .

  Basınç (basınç < 200 Pa) ve yoğuşma sızdırmazlık, şantiyede silikondan yapılma dudaklı conta takılmasıyla sağlanır (sıcaklık < 200°C).

  Özel bacalar olması durumunda, Poujoulat, yalnız özel kurulumlar yapılmasını sağlayan parçaları yapar.

  Condensor ürün gamı, klorlu ya da halojenli ortamlarda uygulanmaz.   Condensor 

   

  İç çap.

  80 ilâ 150

  180 ilâ 300

  350 ilâ 600

  MMalzeme

  Paslanmaz çelik

  Kalınlık

  4/10e

  6/10e

  8/10e

  İç içe geçme

  50 mm.lik iç içe geçmeli koni koni üstüne

  Montaj

  Emniyet pimli sabitleme kelepçesi monte etme

  Hava ve su
  sızdırmazlık

  Silikondan yapılma dudaklı conta (seçmeli olarak)

  Kullanım

  Astar Bacalar/Bacalar/ Bağlantılar

   

 • Installation et entretien

  Montaj


  Elemanlar, basitçe yapılan birbirinin yuvasına yerleştirme yoluyla birleştirilir. Tespit, bir pimle teçhiz edilmiş bir emniyet kelepçesiyle sağlanır (300’lük çapa kadar). Söz konusu işlem, 350 ilâ 600 arası çapta civatalı bir kelepçeyle sağlanır. Elemanlar, mil üzerinde 360° dönebilirler. Elemanların birbirinin yuvasına geçirilme yönü ve dumanların yönü, ürünün etiketi üzerinde gösterilir.


  B22P/B23P Spécial Condensation ve kurulum


  Yoğuşmalı ve/veya B22P/B23P tipi kazanlara bağlanacak bir tesisatın söz konusu olması halinde, CONDENSOR ürün gamının elemanları, silikondan yapılma bir dudaklı conta sayesinde, tam olarak su ve basınç sızdırmaz durumdadırlar.
  Bunlar, elemanların montajı sırasında her yuvaya doğrudan yerleştirilirler.
  Contalar, 350 ilâ 600 arası çapta fabrika üretim aşamasında takılır. Bunlar, diğer çaplar için isteğe bağlı olarak teslim edilir.
  Dumanların sıcaklığı < 160°C (azamî direnç: 200°C).

  Uyarı: kabul edilen standart, bacadan kazana doğru inen asgarî %3’lük bir baca eğimini zorunlu görmektedir.


  Çatı dışına taşma


  87 KW’ın üstünde kapasite durumunda, bacaların yükseklikleri, standardın gereklerine uygun olmalıdır. Bir astar bacanın yerleştirilmesi halinde, baca, akroteri 1 m. ya da düz çatı olması durumunda 1,2 m aşmalıdır.


  Astar baca yerleştirme


  Astar baca yerleştirme, mevcut bir duman bacasının içine, onu emniyetli hale getirmek için müstakil ve atık gazların tahliyesine uygun bir boru sokmaktan ibarettir.
  Astar baca, esas itibariyle, bir duman bacasının gaz sızdırmazlığını sağlamayı amaçlar. Bacanın bütünlük ve stabilitesini yeniden tesis etme etkisi olamaz. Bir bacanın yalnızca bir bölümüne boru yerleştirilmesi kabul edilemez. Bu, aynı zamanda bir kesit küçültmesi ya da korozyon ve kararma tehlikesinden koruma amacıyla da kullanılabilir.
  Astar bacayı yerleştirmeden önce, bacanın mekanik temizliğine girişilecektir.
  Yerleştirme sırasında, dumanların tahliye yönüne riayet ediniz: yukarı doğru yönelen ok.


  Bacanın dış sıcaklığı  Bacanın ya da giydirmesinin dış sıcaklığı, oturulan bölümlerde 50°C’yi ve oturulmayan ya da işgal edilmemiş bölümlerde 80°C’yi aşmamalıdır.


  Bacanın giydirilmesi  Metal bacanın beton kalıbı, bacanın korunmasını sağlar. Bu, bir binanın içinde, oturulan bölümlerde zorunludur. M0 olarak sınıflandırılan malzemeden yapılmış olmalı, üsten ve alttan dışarıya doğru açılan pencerelerle havalandırılmalıdır. Bacanın bakımını sağlamak için, her seviyeden erişilebilir ve görülebilir olmalıdır.

  Oturulan bölümlerde:

  Duman bacası, darbelere karşı bir beton kalıpla korunmalıdır. Bacanın ısıya dayanıklılığı ve gerekli giydirmeye ek olarak yapılan ısı yalıtımı, ısının cidar arasındaki geçişinin, giydirmenin görülen yüzeyindeki yüzeysel sıcaklık derecesini 50°C ile sınırlandırması için yeterli olmalıdır. .

  Oturulmayan ya da girilmeyen bölümlerde:

  LDuman bacasının dış cidarındaki sıcaklık derecesi, 80°C’yi geçmemelidir. Aksi durumda, baca, yalıtılmış olmalı ve yalıtım malzemesinin dış yüzündeki sıcaklık derecesi, 80°C’den yukarı olmamalıdır.


  Emniyet mesafesi  Kabul edilen standarda göre, duman sıcaklığının 200°C’nin altında olması durumunda, iç cidar ile her yanıcı eleman arasındaki emniyet mesafesi 5 cm.dir. Bu, aynı zamanda bacadan kazana doğru inen asgarî %3’lük bir baca eğimini de zorunlu görür.
  Bu mesafeden ayrı olarak, temel bir noktayı da göz önünde bulundurmak gerekir: kalori tuzaklarının elimine edilmesi. Gerçekten, tüm uzunluğu boyunca bacanın serbestçe havalandırılmasına imkân veren bir alan ayrılması çok önemlidir.

  Bina içindeki bir duman bacasının limiti


  Binanın içinde bulunması için, kazanların toplam kapasitesinin 350 kW’ın altında olması gerekir. Bu kapasite 350 kW’ın üstünde olduğu takdirde, baca sistemi, ya binanın dışına ya da bir şaftın içine yerleştirilmelidir. Bu durumda, baca, şafttan asgarî 30 cm. uzun olmalıdır.


  Eğiklik kazandırma


  Bir metal baca sistemine eğiklik kazandırılması, binanın nitelik ve seviyesi ne olursa olsun, azamî 5 m.lik bir yükseklikle birlikte 45°nin üstünde olmamalıdır.


  Uygulama


  Bacanın her 30 m.de bir desteklenmesine dikkat ediniz. Kılavuz elemanı (CEG), bacayı tabanında desteklemeye ya da astar bacasının içinde her 10 m.de bir gerekli onarımı yapmaya imkân verir.

  Büyük çaplı ve çok yüksek astar bacalar için, kurulum, üstten ve bir vinç yardımıyla olacaktır. Bir kılavuz kelepçesi, daha sonra bir Asma Halkası (CAS) ya da bir Üst Tespit kelepçesi (CTF) ile tutturulacak olan bu elemanların indirilmesini sağlayacaktır.

  CE markasına uygun olarak, cihazın bağlantı seviyesinde, her tesisatın üzerine bir ürün plâkasının konulması gerekir.

  Not: Astar bacanın yerleştirilmesi sırasında, dumanların yönüne riayet ediniz; yukarı doğru yönelen ok.

   

  Teknik destek


  Poujoulat Baca Sistemleri, projenizi uygulama ve teknik nitelikte ya da mevzuatla ilgili çeşitli soruları cevaplandırma konusunda size yardımcı olabilir.


  0216 527 52 27 no.lu telefondan ya da info@poujoulat.com.tr adresinden e-mail yoluyla bizimle temasa geçmekte tereddüt etmeyiniz.

   


Toplu konut, hizmet binası ve sanayi tesisi


Poujoulat tarafından yayınlanan diğer siteler:


Bir duman bacası, bir hazır baca şapkası yerleştirmek, bir ısıtma cihazı bağlamak ya da bir baca içine astar baca yerleştirmek?

Poujoulat Baca Sistemleri müstakil ev, toplu konut, sanayi tesisi ve hizmet binaları için yeni ya da yenileme amaçlı ısıtma ve baca sistemleri, hazır baca şapkaları ve aksesuarlarının uzman üreticisidir.
Odun, gaz ya da mazotla çalışan bir ısıtma sistemi kurmak ya da yenilemek mi istiyorsunuz?
Poujoulat Baca Sistemleri, müstakil ya da ortak duman bacası, paslanmaz çelikten rijit ya da fleksibl astar baca, her tip ısıtma cihazına yönelik  [şömine, ankastre şömine, odun sobası, granüle odun (sıkıştırılmış yonga) sobası, kazan] bağlantı borusu açısından geniş bir ürün seçeneği önermektedir.  Çeşitli baca sistem ekipmanları, dumanların tam olarak tahliyesini sağlayacaktır: duman çıkarma cihazı, ısı dağıtım ünitesi, baca çekiş regülatörü, baca bakım ve temizleme seti.Servis ve teknik destek


Bizi üzerinden takip etmek:

picto youTube