Giriş > Müstakil ev > Hazır baca şapkası > Tradinov Kare Hazır Baca Şapkası

Tradinov Kare Hazır Baca Şapkası

Tradinov Kare Hazır Baca Şapkası Tradinov Kare Hazır Baca Şapkası Tradinov Kare Hazır Baca Şapkası

Büyütmek için resimlerin üzerine tıklayın

Tradinov Kare Hazır Baca Şapkası

Müstakil evler için metal hazır baca şapkası

İzole bir bacayla birlikte teslim edilen Tradinov hazır baca şapkası, dumanların tam olarak tahliyesi ve çalışma emniyetini sağlama imkânı verir. İş sahibinin gerçek siparişi üzerine, destek plâkası, çatının eğimi ve çatı kaplama malzemesi ne olursa olsun, doğrudan ve tam bir sızdırmazlık sağlar. Şantiyede düzenleyip ayarlama prensibi, % 10’luk bir eğim sapmasını telâfi edebilir. Hazır şapka bacası, bu durumda her zaman dikey konumdadır.

Tradinov kare hazır baca şapkası, kaba inşaat işleri ve çatı makası takviyesi olmaksızın kuru olarak monte edilir. Bu, müstakil evde yapılacak yeni inşaata yönelik olup yeni termik düzenlemelere tamamen uygundur.

Söz konusu baca şapkası, çok sayıda ince yapı ve bitirme işiyle (parlak boya, sıva ya da briket işleri) kullanıma hazır olup çeşitli başlık tipleriyle donatılmıştır.

Poujoulat ürünlerinin kalitesi, Avrupalı en büyük ısıtma cihazı üreticileri tarafından tanınmakta ve tavsiye edilmektedir.


 • Geniş bir kişiselleştirme seçeneği
 • Kolay ve çabuk kurulum
 • Yüksek kaliteli malzeme
 • Mükemmel bir baca çekişi sağlar
 • Cihazların performanslarını optimal düzeye getirir
 • On yıl garanti ve CERIC (Deney Lâboratuarı) tarafından test edilmiş

 

logo-CE.png  logo_CERIC.png

TCP « S », « G » ya da « TG » referanslı Tradinov hazır baca şapkaları, entegre edilmiş ayarlama ızgaraları sayesinde, tüm çatı kaplama malzemelerinde çatının eğimine göre ayarlanır.

Bunlar, fabrika üretim aşamasında, 80 – 200 arası çapta Therminox ZI ürün gamına dâhil bir bacayla teçhiz edilmişlerdir.

LEBT (kiremit), EBU (genel) ya da EBA (arduvaz) referanslı sızdırmazlık destek plâkası, hazır baca şapkasının ayarlama ızgarasındaki yuvasına oturan bir ek parçaya sahiptir.

Çatı makasına bağlama işlemi, FSB referanslı bir çerçeve sayesinde gerçekleştirilir.

 

sortie-de-toit
Teknik özellikler

 

Sentetik reçine bazlı, suda eriyen kalın plastik kaplama

YAPI BİLEŞENİ MALZEMELER

Baca kürsüsü gövdesi

8/10e kalınlığında galvanize çelik

Başlık ve üst sarak

6/10e kalınlığında paslanmaz çelik

Parlak ince yapı ve bitirme işi

Suda çözünür boya

Sıva ince yapı ve bitirme işi

Sentetik reçine bazlı, suda eriyen kalın plastik kaplama

Briket ince yapı ve bitirme işi

Reçineyle karıştırılmış Quartzeux boyalı kum

Sahte tuğla ince yapı ve bitirme işi

Sentetik reçine bazlı, suda eriyen kalın plastik kaplama

 

TCP « S » - TCP « G » - TCP « TG » REFERANSLI TRADINOV KARE

Çatı kaplama tipi
Kullanım alanı

Destek plâkası modeli
ve metre olarak Yükseklik referansı

Düz kiremit ya da
arduvaz

Düz kiremit ya da
arduvaz

EBT: KİREMİT
EBA: ARDUVAZ
EBU: GENEL KURŞUN

% 20 ilâ 30

% 25 ilâ 39

EBT 30 - EBU 30

% 31 ilâ 44

% 40 ilâ 53

EBT 50 - EBA 50 - EBU 50

% 45 ilâ 58

% 54 ilâ 63

EBT 60 - EBA 60 - EBU 60

% 59 ilâ 70

% 64 ilâ 73

EBT 70 - EBA 70 - EBU 70

% 71 ilâ 84

% 74 ilâ 89

EBT 80 - EBA 80 - EBU 80

% 85 ilâ 100

% 90 ilâ 103

EBT 100 - EBA 100 - EBU 100

% 101 ilâ 111

% 104 ilâ 113

EBT 111 - EBA 111 - EBU 111

% 112 ilâ 120

% 114 ilâ 128

EBT 120 - EBA 120 - EBU 120

 

Bitişler :

 

sortie-de-toit


Şantiyedeki ince yapı ve bitirme işi:

Tradinov hazır baca şapkaları, müstakil evlerin çevre yapısı ve mimarî tarzına en iyi şekilde uymak amacıyla çok sayıda ince yapı ve bitirme işiyle kullanıma hazırdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finition tradinov

Sızdırmazlık destek plâkası

Sızdırmazlık destek plâkası, çinko kaplama çatı ustalarınca klâsik uygulama prensibine göre tasarlanmıştır. Söz konusu plâka, 4, 6 ya da 8 kiremit yerine, kiremit gibi onların arasına yerleştirilir. Her türlü kaymayı önlemek amacıyla, arkada bir lâtaya tutturulur. Sızdırmazlık sağlanır.

 

Hazır baca şapkasının monte edilmesi

Hazır baca şapkası, destek plâkasındaki yuvasına yerleştirilir ve bir tespit çerçevesinin yardımıyla sabitlenir. Bu, çatı makasının altına destek olur. Somunlu cıvata üzerindeki kelebek somunla sıkma işlemi gerçekleştirilir.

sortie-de-toit_luminance
Mevzuat

Mahya dışına taşma ve 8 m kuralı

En az 8 m. mesafedeki her yapı bölümünden asgarî 0,40 m yukarıya yerleştirilmelidir, bu yapı bölümünün yetersiz boyutları yüzünden, bacanın dışa açılan hava deliğinin bir aşırı basınç alanında bulunmasının tehlike arzetmediği durumlar bu kuralın dışındadır.

 Düz çatılar ya da çatı eğiminin 15°’nin altında olması halinde:

sortie-de-toit_luminanceTeras çatılar ya da eğimi 15°’nin altında çatıların söz konusu olması durumunda, bu hava delikleri, çatı üzerindeki çıkış noktasından en az 1,20 m yukarıya ve akroter 0,20 m.den fazla olduğunda bundan en az 1 m yukarıya yerleştirilmelidir.
Bölgesel özelliklere göre (malzeme, model, …seçimi), bir duman bacasının şapka başlığını yapmanın birçok şekli vardır. Bacanın görevi dumanları doğal baca çekişi şeklinde nakletmek olduğundan, ne çıkış ve ne de geçiş yolu üzerine engel koymamak gerekir. Bu durumda, çıkış kesitini küçülten şapka başlıklarının yasaklanması lâzımdır.

Hâkim rüzgârlara paralel hazır baca şapkalarının konumu:

sortie-de-toit_luminanceBir duman bacasını inşa etmeden önce, çevredeki hâkim rüzgârlara, ağaç ya da engellere nisbetle evinizin yönünü gözden geçiriniz. Dumanların çıkışı, bacanın çekişine engel olma ya da çekiş düzenini bozma tehlikesi yaratmadan gerçekleşmelidir. Dumanların çıkışı, aşırı basınç ya da türbülans halinde bulunmaya elverişli bir alana da açılmamalıdır.

 

 

Teknik destek


Poujoulat Baca Sistemleri, projenizi uygulama ve teknik nitelikte ya da mevzuatla ilgili çeşitli soruları cevaplandırma konusunda size yardımcı olabilir.

0216 527 52 27 no.lu telefondan ya da info@poujoulat.com.tr adresinden e-mail yoluyla bizimle temasa geçmekte tereddüt etmeyiniz.

 

 • Avantages
  • Geniş bir kişiselleştirme seçeneği
  • Kolay ve çabuk kurulum
  • Yüksek kaliteli malzeme
  • Mükemmel bir baca çekişi sağlar
  • Cihazların performanslarını optimal düzeye getirir
  • On yıl garanti ve CERIC (Deney Lâboratuarı) tarafından test edilmiş

   

  logo-CE.png  logo_CERIC.png

 • Caractéristiques

  TCP « S », « G » ya da « TG » referanslı Tradinov hazır baca şapkaları, entegre edilmiş ayarlama ızgaraları sayesinde, tüm çatı kaplama malzemelerinde çatının eğimine göre ayarlanır.

  Bunlar, fabrika üretim aşamasında, 80 – 200 arası çapta Therminox ZI ürün gamına dâhil bir bacayla teçhiz edilmişlerdir.

  LEBT (kiremit), EBU (genel) ya da EBA (arduvaz) referanslı sızdırmazlık destek plâkası, hazır baca şapkasının ayarlama ızgarasındaki yuvasına oturan bir ek parçaya sahiptir.

  Çatı makasına bağlama işlemi, FSB referanslı bir çerçeve sayesinde gerçekleştirilir.

   

  sortie-de-toit
  Teknik özellikler

   

  Sentetik reçine bazlı, suda eriyen kalın plastik kaplama

  YAPI BİLEŞENİ MALZEMELER

  Baca kürsüsü gövdesi

  8/10e kalınlığında galvanize çelik

  Başlık ve üst sarak

  6/10e kalınlığında paslanmaz çelik

  Parlak ince yapı ve bitirme işi

  Suda çözünür boya

  Sıva ince yapı ve bitirme işi

  Sentetik reçine bazlı, suda eriyen kalın plastik kaplama

  Briket ince yapı ve bitirme işi

  Reçineyle karıştırılmış Quartzeux boyalı kum

  Sahte tuğla ince yapı ve bitirme işi

  Sentetik reçine bazlı, suda eriyen kalın plastik kaplama

   

  TCP « S » - TCP « G » - TCP « TG » REFERANSLI TRADINOV KARE

  Çatı kaplama tipi
  Kullanım alanı

  Destek plâkası modeli
  ve metre olarak Yükseklik referansı

  Düz kiremit ya da
  arduvaz

  Düz kiremit ya da
  arduvaz

  EBT: KİREMİT
  EBA: ARDUVAZ
  EBU: GENEL KURŞUN

  % 20 ilâ 30

  % 25 ilâ 39

  EBT 30 - EBU 30

  % 31 ilâ 44

  % 40 ilâ 53

  EBT 50 - EBA 50 - EBU 50

  % 45 ilâ 58

  % 54 ilâ 63

  EBT 60 - EBA 60 - EBU 60

  % 59 ilâ 70

  % 64 ilâ 73

  EBT 70 - EBA 70 - EBU 70

  % 71 ilâ 84

  % 74 ilâ 89

  EBT 80 - EBA 80 - EBU 80

  % 85 ilâ 100

  % 90 ilâ 103

  EBT 100 - EBA 100 - EBU 100

  % 101 ilâ 111

  % 104 ilâ 113

  EBT 111 - EBA 111 - EBU 111

  % 112 ilâ 120

  % 114 ilâ 128

  EBT 120 - EBA 120 - EBU 120

   

  Bitişler :

   

  sortie-de-toit


  Şantiyedeki ince yapı ve bitirme işi:

  Tradinov hazır baca şapkaları, müstakil evlerin çevre yapısı ve mimarî tarzına en iyi şekilde uymak amacıyla çok sayıda ince yapı ve bitirme işiyle kullanıma hazırdır.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  finition tradinov

 • Installation et entretien

  Sızdırmazlık destek plâkası

  Sızdırmazlık destek plâkası, çinko kaplama çatı ustalarınca klâsik uygulama prensibine göre tasarlanmıştır. Söz konusu plâka, 4, 6 ya da 8 kiremit yerine, kiremit gibi onların arasına yerleştirilir. Her türlü kaymayı önlemek amacıyla, arkada bir lâtaya tutturulur. Sızdırmazlık sağlanır.

   

  Hazır baca şapkasının monte edilmesi

  Hazır baca şapkası, destek plâkasındaki yuvasına yerleştirilir ve bir tespit çerçevesinin yardımıyla sabitlenir. Bu, çatı makasının altına destek olur. Somunlu cıvata üzerindeki kelebek somunla sıkma işlemi gerçekleştirilir.

  sortie-de-toit_luminance
  Mevzuat

  Mahya dışına taşma ve 8 m kuralı

  En az 8 m. mesafedeki her yapı bölümünden asgarî 0,40 m yukarıya yerleştirilmelidir, bu yapı bölümünün yetersiz boyutları yüzünden, bacanın dışa açılan hava deliğinin bir aşırı basınç alanında bulunmasının tehlike arzetmediği durumlar bu kuralın dışındadır.

     Düz çatılar ya da çatı eğiminin 15°’nin altında olması halinde:

  sortie-de-toit_luminanceTeras çatılar ya da eğimi 15°’nin altında çatıların söz konusu olması durumunda, bu hava delikleri, çatı üzerindeki çıkış noktasından en az 1,20 m yukarıya ve akroter 0,20 m.den fazla olduğunda bundan en az 1 m yukarıya yerleştirilmelidir.
  Bölgesel özelliklere göre (malzeme, model, …seçimi), bir duman bacasının şapka başlığını yapmanın birçok şekli vardır. Bacanın görevi dumanları doğal baca çekişi şeklinde nakletmek olduğundan, ne çıkış ve ne de geçiş yolu üzerine engel koymamak gerekir. Bu durumda, çıkış kesitini küçülten şapka başlıklarının yasaklanması lâzımdır.

  Hâkim rüzgârlara paralel hazır baca şapkalarının konumu:

  sortie-de-toit_luminanceBir duman bacasını inşa etmeden önce, çevredeki hâkim rüzgârlara, ağaç ya da engellere nisbetle evinizin yönünü gözden geçiriniz. Dumanların çıkışı, bacanın çekişine engel olma ya da çekiş düzenini bozma tehlikesi yaratmadan gerçekleşmelidir. Dumanların çıkışı, aşırı basınç ya da türbülans halinde bulunmaya elverişli bir alana da açılmamalıdır.

   

   

  Teknik destek


  Poujoulat Baca Sistemleri, projenizi uygulama ve teknik nitelikte ya da mevzuatla ilgili çeşitli soruları cevaplandırma konusunda size yardımcı olabilir.

  0216 527 52 27 no.lu telefondan ya da info@poujoulat.com.tr adresinden e-mail yoluyla bizimle temasa geçmekte tereddüt etmeyiniz.

   


Toplu konut, hizmet binası ve sanayi tesisi


Poujoulat tarafından yayınlanan diğer siteler:


Bir duman bacası, bir hazır baca şapkası yerleştirmek, bir ısıtma cihazı bağlamak ya da bir baca içine astar baca yerleştirmek?

Poujoulat Baca Sistemleri müstakil ev, toplu konut, sanayi tesisi ve hizmet binaları için yeni ya da yenileme amaçlı ısıtma ve baca sistemleri, hazır baca şapkaları ve aksesuarlarının uzman üreticisidir.
Odun, gaz ya da mazotla çalışan bir ısıtma sistemi kurmak ya da yenilemek mi istiyorsunuz?
Poujoulat Baca Sistemleri, müstakil ya da ortak duman bacası, paslanmaz çelikten rijit ya da fleksibl astar baca, her tip ısıtma cihazına yönelik  [şömine, ankastre şömine, odun sobası, granüle odun (sıkıştırılmış yonga) sobası, kazan] bağlantı borusu açısından geniş bir ürün seçeneği önermektedir.  Çeşitli baca sistem ekipmanları, dumanların tam olarak tahliyesini sağlayacaktır: duman çıkarma cihazı, ısı dağıtım ünitesi, baca çekiş regülatörü, baca bakım ve temizleme seti.Servis ve teknik destek


Bizi üzerinden takip etmek:

picto youTube