Giriş > Toplu konut, hizmet binası ve sanayi tesisi > Ortak 3CE sistemleri > Renoshunt

Renoshunt : SHUNT YA DA ALSACE TİPİ BACALARIN YENİLENMESİ

Renoshunt

Büyütmek için resimlerin üzerine tıklayın

Renoshunt
SHUNT YA DA ALSACE TİPİ BACALARIN YENİLENMESİ

Profesyonellere komple, etkili ve yüksek verimli çözümler sunma tutkusuna sadık kalan Poujoulat Baca Sistemleri, CRIGEN GDF Suez Gaz ve Yeni Enerjiler Araştırma ve Yenilik Yapma Merkezi) ve Avrupalı bellibaşlı ısıtma sistemi üreticileriyle yakın işbirliği içinde bu sistemi geliştirmiş bulunmaktadır.

Rénoshunt sistemi, mevcut bacanın içine bir astar baca uygulanması sayesinde gerçekleştirilen bir konsantrik ortak bacadır. Bu sistem, shunt ya da Alsace tipi ortak bacaların, sadece dumanların tahliyesini sağladıklarında, yenilenmesi ve yeniden kullanılmasına imkân verir.

Yakıcı hava, dışarıdan başlayarak, halka şeklindeki boşluk içinde dolaşır.

Astar baca, mevcut bacayı direnç gösteremediği yoğuşma buğularından koruyarak, dumanları dışarıya doğru kanalize eder.

Rénoshunt sistemi paslanmaz çelikten yapılmış olup, toplu konut binalarındaki yangın mevzuatına uygundur.


 • Sistemin tam sızdırmazlığı
 • Bacaların alelâde iç içe geçirme yoluyla bağlanması
 • Bacanın asgarî düzeyde tıkanması
 • Toplu konut binalarındaki yangın mevzuatına tamamen uyma
 • CERIC (Deney Lâboratuarı) tarafından test edilmiş
 

logo-CE.png  logo_ceric

Rénoshunt sistemi, toplu konut binalarındaki yangın mevzuatına uygun paslanmaz çelikten yapılmıştır.
Bir ayarlama sistemi, her kat seviyesini ayarlamaya imkân verir. Rénoshunt, böylece her binaya uyar.

Bağlantı borusunun yapımı, uygulamayı kolaylaştırır ve müdahale süresini kısaltır: Söz konusu boru, sipariş üzerine, şantiyede kotların alınmasından sonra yapılır.

 

renoshunt

 

Teknik özellikler

 

İç çap (mm)
(yanmış gazları tahliye bacası)

130

Malzeme

316L paslanmaz çelik

Kalınlık(mm)

0.4

Sızdırmazlık

Dudaklı conta

Malzeme

Silikon

Montaj

İç içe geçirme + emniyet pimli bağlantı kelepçesi

 

Genel bilgiler


Rénoshunt, CERIC Lâboratuarı’nda geliştirilip test edilmiş, metal duman bacası deneylerine yönelik NF-EN-ISO/CEI 17025 standardına göre COFRAC Essais’den onaylı bir Poujoulat yeniliğidir. Terminaller, 677 ve 720 no.lu deney raporlarına konu olmuştur.

Rénoshunt sisteminin fonksiyonel değerlendirmesi, 2007’de, ADEME tarafından desteklenen PREBAT NOHEE projesi (Yüksek Enerji Verimliliği Konusunda Yeni Öneriler) bağlamında GAZ de FRANCE Araştırma Müdürlüğü’nde yapılmıştır (M.DU.BAT.2007.00131-RRU/MC ve M.DU.BAT.2007.00213-PLD/MC no.lu raporlar).


Sistem, Avrupa standartlarına uygun olup (0071-CPD-0014 no.lu CE markası), CSTB’nin 14/10-1599 no.lu Teknik Uygulama Belgesi’nin sahibidir.

Şartnameler


Jeneratörlerle ilgili:

Bağlanacak cihazlar, dumanlarının sıcaklığı 160°C’den az ya da buna eşit olan (normal çalışma halinde), basınçla çalışan ortak bir bacaya bağlanacak C42 ya da C43 tipi, CE markalı, hermetik yanma devreli, gazlı yakıtlı (yanma devresi üzerinde bir valfle teçhiz edilmiş) müstakil cihazlardır. Kazanlar, standart randıman sınıfından, düşük ısılı ya da yoğuşmalı (92/42/CEE Randıman Yönergesi’ne göre), 85 kW’ın altında ya da buna eşit kalori kapasitesi olan kazanlardır. Cihazın kullanma kılavuzu, basınçla çalışan (3CE P Multi+ ya da Rénoshunt ) ortak bir sisteme bağlantı yapma imkân ve koşullarını (gerekirse) belirtmelidir.


Kullanımla ilgili:

Rénoshunt sistemi, 3CE P MULTI+ sisteminin yenileme versiyonudur. Bu sistem, (bağlanacak cihazları konutların havalandırılmasına katılmayan) Shunt bacaları yenilemeye yöneliktir. Bu, nemli dumanları kanalize etmek ve zarar vermelerini önlemek amacıyla bu bacaların içine yerleştirilir.

Uygulama


Rénoshunt sisteminin uygulanması, montaj kılavuzuna göre kalifiye bir şirket tarafından yapılmalıdır.

Tesisatçı:

• Cihazlarla ilgili kılavuzda, bunların duman sıcaklığının, (T160) tipi bacaların sıcaklık sınıfına denk düşen 160°C’yi geçip geçmediğini kontrol eder.

• Cihazla teslim edilen RENOSHUNT sisteminin (monte edilmiş ya da aksesuar olarak valfin mevcut olması) tam uygunluğundan emin olur.

• Montaj sırasında, baca elemanlarını kendi aralarında birbirlerine bağlamadan önce, atık gazları tahliye bacasının sızdırmazlığını sağlayan sızdırmazlık contalarının mevcut olup olmadığını kontrol eder.

• Bilgi verir ve sistemin üreticisi tarafından verilen, ya baca bağlantı borusu, ya da gazla ısıtılan cihazın üzerine ürün plâkasını yerleştirir. Bu plâka, cihazın (ya da baca bağlantı borusunun) yerinden çıkarılmasını gerektiren bir bakım durumunda, Poujoulat tarafından verilen tıkama mekanizmasının yerleştirilmesi gerektiğini bildirir. Sistemin kurulumu sırasında bağlanacak cihaz olmaması ya da bir cihazın (veya bir baca bağlantı borusunun) yerinden çıkarılmasını gerektiren bir bakım durumunda, Poujoulat tarafından verilen tıkama mekanizmasının yerleştirilmesi gerekir.


Teşhis ve öncelikli işlemler:


İlk önce, mevcut Shunt ya da Alsace tipi bacanın durumunu kontrol etme işlemlerinin yapılması gerekir, şöyle ki:

• Bacanın temizlenmesi,
• Bacanın stabilitesinin kontrolü,
• Baca kesitinin kontrolü,
• Sızdırmazlık kontrolü,
• Hava boşluğunun kontrolü ve örneğin video denetimiyle kesitin rölövesinin çıkartılması,
• Baca şapkasının yerinden çıkarılması ve gerekirse eşiğin düzeltilmesi.

Ayrıca, havalandırmanın atık gazların tahliyesinden bağımsız olarak ya havalandırmaya yönelik ve atık gazların tahliyesinden ayrı bir Shunt baca vasıtasıyla ya da cephede bir üst havalandırma yoluyla yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz.

Sistemin monte edilmesi:

• Sipariş kataloğunun uygunluğunu kontrol ediniz.
• Montaj şemasının mevcut olup olmadığını kontrol ediniz.
• Bir kattan diğerine, kazanların bağlantı seviyesini ölçünüz.
• Her kazanın bağlantısını sağlayan 125 çapındaki açıklıkları düzenleyiniz.
• Alt kısımdaki, bakım amaçlı erişimi ve bu amaçla öngörülen yangın durdurucu kapağın uygulanmasını düzenleyiniz.
• Sistemin ön montajını yapınız ve bu baca örgüsünü T bağlantı elemanları pikajlarının seviyesine getiriniz. Ayarlanabilir elemanları tespit ediniz.
• Alt kısımdaki ilk T elemanına yoğuşma buğularını toplama konisini monte ediniz ve bu takımı shunt bacada alt kısma yerleştiriniz.
• T elemanları pikajlarını her seviyede sıraya dizmeye dikkat ederek astar bacayı tamamlayınız.
• Pikajın, gazla ısıtılan cihazın baca bağlantı borusunun eksenine göre yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol ediniz.
• Bağlantı borularını, ilk önce bunların şaftın 4 cm dışına taşmasına izin vermek suretiyle yeniden kesmeye dikkat ederek monte ediniz.
• Temizlik plâkalarını monte ediniz ve kazanların bağlanmasını bekleyerek tıkama tapasını yerleştiriniz.
• Bacanın başına sızdırmazlık destek plâkasını yerleştiriniz ve terminal başlığı yuvasına oturtunuz.
• Sifonu yoğuşma buğularını toplama konisine yerleştiriniz.
• Yoğuşma buğularının tahliyesini yoğuşma buğularını nötralize etme mekanizmasına bağlayınız.
• Baca ayağındaki yangın durdurucu erişim kapağını iyice kapatınız.
• Ürün plâkalarını, her kazan bağlantısının yanına yerleştiriniz.

Cihazların bağlanması:

• Baca bağlantı borusu, gazla ısıtılan cihaza doğru inen hafif bir eğimle yerleştirilir.
• Gazla ısıtılan cihazın bağlantısının yapılmasından önce, her cihaz üzerindeki tıkama tapası, cihazların devreden çıkarılmasını gerektiren bakım safhaları için, atık gazları tahliye borusundan çekip çıkarılır ve kullanıcının tasarrufuna bırakılır.
• Gazla ısıtılan cihazların RENOSHUNT sistemine bağlanması, kurallara göre, cihazın üreticisi tarafından verilen baca bağlantı borusuyla sağlanır.
• Uyarlama parçası, cihazın ayrılmaz parçası olup cihazın üreticisi tarafından verilir.

 

Terminal:

Rénoshunt sistemi, mevcut tuğla örme bacaları yenilemeye yöneliktir. Doğal çekişli olarak çalışan ve binanın dışına taşan bu bacalar, terminalin pozisyonu açısından özel talimatlar gerektirmez.
Rénoshunt terminalin ortak bir baca kürsüsünün üstünde, örneğin havalandırmayı sağlayan diğer Shunt bacaların yakınında bulunması halinde, bacalardan biri ya da diğeri için kaygılandırıcı hiçbir karışıklık söz konusu olmaz.


Bakım


Rénoshunt sisteminin bakımı, yürürlükteki mevzuatın açıkladığı şekilde yapılmalıdır.


Söz konusu bakım, asgarî, sistem ve terminalin genel durumunun incelenmesi, hava boşluğunun kontrolü ve baca ayağındaki yoğuşma buğularını tahliye sisteminin denetlenmesinden ibarettir. Rénoshunt sisteminin içine, yoğuşma buğularını toplama konisinin yerinden çıkarılmasıyla erişilebilir. Yanma odasına bir müdahalede bulunulmasını ya da cihazın (veya baca bağlantı borusunun) yerinden sökülmesini gerektiren bakım safhalarında, tesisatçı, bu amaçla öngörülen tıkama tapasını baca bağlantı borusunun atık gazları tahliye kanalına yerleştirir.

 


 

Teknik destek


Poujoulat Baca Sistemleri, projenizi uygulama ve teknik nitelikte ya da mevzuatla ilgili çeşitli soruları cevaplandırma konusunda size yardımcı olabilir.

0216 527 52 27 no.lu telefondan ya da info@poujoulat.com.tr adresinden e-mail yoluyla bizimle temasa geçmekte tereddüt etmeyiniz.

 

 • Avantages
  • Sistemin tam sızdırmazlığı
  • Bacaların alelâde iç içe geçirme yoluyla bağlanması
  • Bacanın asgarî düzeyde tıkanması
  • Toplu konut binalarındaki yangın mevzuatına tamamen uyma
  • CERIC (Deney Lâboratuarı) tarafından test edilmiş
   

  logo-CE.png  logo_ceric

 • Caractéristiques

  Rénoshunt sistemi, toplu konut binalarındaki yangın mevzuatına uygun paslanmaz çelikten yapılmıştır.
  Bir ayarlama sistemi, her kat seviyesini ayarlamaya imkân verir. Rénoshunt, böylece her binaya uyar.

  Bağlantı borusunun yapımı, uygulamayı kolaylaştırır ve müdahale süresini kısaltır: Söz konusu boru, sipariş üzerine, şantiyede kotların alınmasından sonra yapılır.

   

  renoshunt

   

  Teknik özellikler

   

  İç çap (mm)
  (yanmış gazları tahliye bacası)

  130

  Malzeme

  316L paslanmaz çelik

  Kalınlık(mm)

  0.4

  Sızdırmazlık

  Dudaklı conta

  Malzeme

  Silikon

  Montaj

  İç içe geçirme + emniyet pimli bağlantı kelepçesi

   

 • Installation et entretien

  Genel bilgiler


  Rénoshunt, CERIC Lâboratuarı’nda geliştirilip test edilmiş, metal duman bacası deneylerine yönelik NF-EN-ISO/CEI 17025 standardına göre COFRAC Essais’den onaylı bir Poujoulat yeniliğidir. Terminaller, 677 ve 720 no.lu deney raporlarına konu olmuştur.

  Rénoshunt sisteminin fonksiyonel değerlendirmesi, 2007’de, ADEME tarafından desteklenen PREBAT NOHEE projesi (Yüksek Enerji Verimliliği Konusunda Yeni Öneriler) bağlamında GAZ de FRANCE Araştırma Müdürlüğü’nde yapılmıştır (M.DU.BAT.2007.00131-RRU/MC ve M.DU.BAT.2007.00213-PLD/MC no.lu raporlar).


  Sistem, Avrupa standartlarına uygun olup (0071-CPD-0014 no.lu CE markası), CSTB’nin 14/10-1599 no.lu Teknik Uygulama Belgesi’nin sahibidir.

  Şartnameler


  Jeneratörlerle ilgili:

  Bağlanacak cihazlar, dumanlarının sıcaklığı 160°C’den az ya da buna eşit olan (normal çalışma halinde), basınçla çalışan ortak bir bacaya bağlanacak C42 ya da C43 tipi, CE markalı, hermetik yanma devreli, gazlı yakıtlı (yanma devresi üzerinde bir valfle teçhiz edilmiş) müstakil cihazlardır. Kazanlar, standart randıman sınıfından, düşük ısılı ya da yoğuşmalı (92/42/CEE Randıman Yönergesi’ne göre), 85 kW’ın altında ya da buna eşit kalori kapasitesi olan kazanlardır. Cihazın kullanma kılavuzu, basınçla çalışan (3CE P Multi+ ya da Rénoshunt ) ortak bir sisteme bağlantı yapma imkân ve koşullarını (gerekirse) belirtmelidir.


  Kullanımla ilgili:

  Rénoshunt sistemi, 3CE P MULTI+ sisteminin yenileme versiyonudur. Bu sistem, (bağlanacak cihazları konutların havalandırılmasına katılmayan) Shunt bacaları yenilemeye yöneliktir. Bu, nemli dumanları kanalize etmek ve zarar vermelerini önlemek amacıyla bu bacaların içine yerleştirilir.

  Uygulama


  Rénoshunt sisteminin uygulanması, montaj kılavuzuna göre kalifiye bir şirket tarafından yapılmalıdır.

  Tesisatçı:

  • Cihazlarla ilgili kılavuzda, bunların duman sıcaklığının, (T160) tipi bacaların sıcaklık sınıfına denk düşen 160°C’yi geçip geçmediğini kontrol eder.

  • Cihazla teslim edilen RENOSHUNT sisteminin (monte edilmiş ya da aksesuar olarak valfin mevcut olması) tam uygunluğundan emin olur.

  • Montaj sırasında, baca elemanlarını kendi aralarında birbirlerine bağlamadan önce, atık gazları tahliye bacasının sızdırmazlığını sağlayan sızdırmazlık contalarının mevcut olup olmadığını kontrol eder.

  • Bilgi verir ve sistemin üreticisi tarafından verilen, ya baca bağlantı borusu, ya da gazla ısıtılan cihazın üzerine ürün plâkasını yerleştirir. Bu plâka, cihazın (ya da baca bağlantı borusunun) yerinden çıkarılmasını gerektiren bir bakım durumunda, Poujoulat tarafından verilen tıkama mekanizmasının yerleştirilmesi gerektiğini bildirir. Sistemin kurulumu sırasında bağlanacak cihaz olmaması ya da bir cihazın (veya bir baca bağlantı borusunun) yerinden çıkarılmasını gerektiren bir bakım durumunda, Poujoulat tarafından verilen tıkama mekanizmasının yerleştirilmesi gerekir.


  Teşhis ve öncelikli işlemler:


  İlk önce, mevcut Shunt ya da Alsace tipi bacanın durumunu kontrol etme işlemlerinin yapılması gerekir, şöyle ki:

  • Bacanın temizlenmesi,
  • Bacanın stabilitesinin kontrolü,
  • Baca kesitinin kontrolü,
  • Sızdırmazlık kontrolü,
  • Hava boşluğunun kontrolü ve örneğin video denetimiyle kesitin rölövesinin çıkartılması,
  • Baca şapkasının yerinden çıkarılması ve gerekirse eşiğin düzeltilmesi.

  Ayrıca, havalandırmanın atık gazların tahliyesinden bağımsız olarak ya havalandırmaya yönelik ve atık gazların tahliyesinden ayrı bir Shunt baca vasıtasıyla ya da cephede bir üst havalandırma yoluyla yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz.

  Sistemin monte edilmesi:

  • Sipariş kataloğunun uygunluğunu kontrol ediniz.
  • Montaj şemasının mevcut olup olmadığını kontrol ediniz.
  • Bir kattan diğerine, kazanların bağlantı seviyesini ölçünüz.
  • Her kazanın bağlantısını sağlayan 125 çapındaki açıklıkları düzenleyiniz.
  • Alt kısımdaki, bakım amaçlı erişimi ve bu amaçla öngörülen yangın durdurucu kapağın uygulanmasını düzenleyiniz.
  • Sistemin ön montajını yapınız ve bu baca örgüsünü T bağlantı elemanları pikajlarının seviyesine getiriniz. Ayarlanabilir elemanları tespit ediniz.
  • Alt kısımdaki ilk T elemanına yoğuşma buğularını toplama konisini monte ediniz ve bu takımı shunt bacada alt kısma yerleştiriniz.
  • T elemanları pikajlarını her seviyede sıraya dizmeye dikkat ederek astar bacayı tamamlayınız.
  • Pikajın, gazla ısıtılan cihazın baca bağlantı borusunun eksenine göre yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol ediniz.
  • Bağlantı borularını, ilk önce bunların şaftın 4 cm dışına taşmasına izin vermek suretiyle yeniden kesmeye dikkat ederek monte ediniz.
  • Temizlik plâkalarını monte ediniz ve kazanların bağlanmasını bekleyerek tıkama tapasını yerleştiriniz.
  • Bacanın başına sızdırmazlık destek plâkasını yerleştiriniz ve terminal başlığı yuvasına oturtunuz.
  • Sifonu yoğuşma buğularını toplama konisine yerleştiriniz.
  • Yoğuşma buğularının tahliyesini yoğuşma buğularını nötralize etme mekanizmasına bağlayınız.
  • Baca ayağındaki yangın durdurucu erişim kapağını iyice kapatınız.
  • Ürün plâkalarını, her kazan bağlantısının yanına yerleştiriniz.

  Cihazların bağlanması:

  • Baca bağlantı borusu, gazla ısıtılan cihaza doğru inen hafif bir eğimle yerleştirilir.
  • Gazla ısıtılan cihazın bağlantısının yapılmasından önce, her cihaz üzerindeki tıkama tapası, cihazların devreden çıkarılmasını gerektiren bakım safhaları için, atık gazları tahliye borusundan çekip çıkarılır ve kullanıcının tasarrufuna bırakılır.
  • Gazla ısıtılan cihazların RENOSHUNT sistemine bağlanması, kurallara göre, cihazın üreticisi tarafından verilen baca bağlantı borusuyla sağlanır.
  • Uyarlama parçası, cihazın ayrılmaz parçası olup cihazın üreticisi tarafından verilir.

   

  Terminal:

  Rénoshunt sistemi, mevcut tuğla örme bacaları yenilemeye yöneliktir. Doğal çekişli olarak çalışan ve binanın dışına taşan bu bacalar, terminalin pozisyonu açısından özel talimatlar gerektirmez.
  Rénoshunt terminalin ortak bir baca kürsüsünün üstünde, örneğin havalandırmayı sağlayan diğer Shunt bacaların yakınında bulunması halinde, bacalardan biri ya da diğeri için kaygılandırıcı hiçbir karışıklık söz konusu olmaz.


  Bakım


  Rénoshunt sisteminin bakımı, yürürlükteki mevzuatın açıkladığı şekilde yapılmalıdır.


  Söz konusu bakım, asgarî, sistem ve terminalin genel durumunun incelenmesi, hava boşluğunun kontrolü ve baca ayağındaki yoğuşma buğularını tahliye sisteminin denetlenmesinden ibarettir. Rénoshunt sisteminin içine, yoğuşma buğularını toplama konisinin yerinden çıkarılmasıyla erişilebilir. Yanma odasına bir müdahalede bulunulmasını ya da cihazın (veya baca bağlantı borusunun) yerinden sökülmesini gerektiren bakım safhalarında, tesisatçı, bu amaçla öngörülen tıkama tapasını baca bağlantı borusunun atık gazları tahliye kanalına yerleştirir.

   


   

  Teknik destek


  Poujoulat Baca Sistemleri, projenizi uygulama ve teknik nitelikte ya da mevzuatla ilgili çeşitli soruları cevaplandırma konusunda size yardımcı olabilir.

  0216 527 52 27 no.lu telefondan ya da info@poujoulat.com.tr adresinden e-mail yoluyla bizimle temasa geçmekte tereddüt etmeyiniz.

   

Ortak ürünler


Ortak ürünler

Toplu konut, hizmet binası ve sanayi tesisi


Poujoulat tarafından yayınlanan diğer siteler:


Bir duman bacası, bir hazır baca şapkası yerleştirmek, bir ısıtma cihazı bağlamak ya da bir baca içine astar baca yerleştirmek?

Poujoulat Baca Sistemleri müstakil ev, toplu konut, sanayi tesisi ve hizmet binaları için yeni ya da yenileme amaçlı ısıtma ve baca sistemleri, hazır baca şapkaları ve aksesuarlarının uzman üreticisidir.
Odun, gaz ya da mazotla çalışan bir ısıtma sistemi kurmak ya da yenilemek mi istiyorsunuz?
Poujoulat Baca Sistemleri, müstakil ya da ortak duman bacası, paslanmaz çelikten rijit ya da fleksibl astar baca, her tip ısıtma cihazına yönelik  [şömine, ankastre şömine, odun sobası, granüle odun (sıkıştırılmış yonga) sobası, kazan] bağlantı borusu açısından geniş bir ürün seçeneği önermektedir.  Çeşitli baca sistem ekipmanları, dumanların tam olarak tahliyesini sağlayacaktır: duman çıkarma cihazı, ısı dağıtım ünitesi, baca çekiş regülatörü, baca bakım ve temizleme seti.Servis ve teknik destek


Bizi üzerinden takip etmek:

picto youTube